Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

2 % z daní

Darovanie 2% z daní

Milí priatelia,

ako nezisková organizácia sa nezaobídeme bez pomoci našich priaznivcov, priateľov, dobrovoľníkov a donorov nášho zariadenia.  Prihovárame sa  Vám  s prosbou o podporu nášho zariadenia formou darovania  2 percent z Vašej už zaplatenej dane, čím pomôžete  ku skvalitneniu života našich klientov, finančné prostriedky v roku 2019 plánujeme opätovne použiť efektívne a transparentne, najmä na rôzne spoločenské podujatia u nás v zariadení, na dopravu klientov a návštevu okolitých historických a kultúrnych pamiatok. Spokojnosť a vďačnosť tých, ktorí našu pomoc potrebujú sú pre nás motiváciou k ďalšej práci, ktorú vykonávame s pocitom zodpovednosti a ústretovosti voči našim klientom.

2 %  z dane sú peniaze, ktoré musíte odviesť štátu,  Vy sami však môžete rozhodnúť, na čo budú použité.  Ak neurčíte, komu majú Vaše peniaze pomôcť, automaticky sa odvedú do štátneho rozpočtu.

 

Zamestnanci môžu venovať svoje dve percentá do 30. apríla 2019.

Podnikatelia a živnostníci majú túto možnosť do 31. marca 2019.

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

 

Ak dbáme o šťastie iných, nachádzame svoje vlastné,všetkým prajem dobré zdravie a veľa drobných každodenných  radostí.  

 

S úctou                                                                                      Mgr. Viera Maďarová,  riaditeľka

 

 

POSTUP KROKOV PRE ZAMESTNANCOV:

Postup krokov na poukázanie 2 % (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

1.         Najneskôr 15. februára 2019 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2.         Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3.         Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej  ako 40 hodín. Táto suma však musí byť po zaokrúhlení  minimálne 3,00€.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40  hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie /organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali/.

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín  dobrovoľníckej činnosti!!!

4.         Prečítajte si pozorne Vyhlásenie.

5.         Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

6.         Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte najneskôr do 30. apríla 2019  daňovému úradu v mieste Vášho bydliska, alebo najneskôr 26.04.2019 stačí doručiť na našu adresu IRIS – IV, Skačany 3, 958 53 Skačany.

7.       Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)

8.         Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

Do kolónky ROK sa píše 2018
Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska, alebo stačí doručiť na našu adresu IRIS – IV, Skačany 3, 958 53 Skačany, avšak najneskôr do 27.04.2019.
 IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava, naša organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

 

POSTUP KROKOV PRE  FYZICKÉ OSOBY, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2018:

Fyzické osoby môžu poukázať  v roku 2019 -  2% z dane,  dobrovoľníci  až 3% z dane!

1.         Vypočítajte si:

a)         2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.

b)        3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom  Potvrdenie od organizácie / organizácií, pre ktoré ste v roku 2018  dobrovoľnícky pracovali.

2.         V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje sú v našich tlačivách predvyplnené.

3.         Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% alebo 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa - NIE však poukázaná suma).

Do príslušných koloniek uveďte:       Sumu 2 % z Vašej dane:     minimálne 3,00 €

IČO :                                      45 740 429

Právna forma :                   Nezisková organizácia

Názov :                                  IRIS – IV, n. o.

Sídlo :                                   Skačany 3, 958 53 Skačany

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania ( do 31.3.2019) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5.         Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

6.         Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

POSTUP KROKOV PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

1.         Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z prijímov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,-Eur na jedného prijímateľa.

  Ak právnická osoba v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (do 31.3.2019) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane.

 Ak právnická osoba v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (do 31.3.2019) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 2% z dane (tak ako po minulé roky).

2.         V daňovom priznaní pre právnické osoby časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

3       Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

IČO :                                      45 740 429

Právna forma :                   Nezisková organizácia

Názov :                                  IRIS – IV, n. o.

Sídlo :                                   Skačany 3, 958 53 Skačany

 

4.      Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

5.      Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

6.     Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla).

7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 1%, resp. 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup

273569

21.9.2019
Úvodná stránka